EKG - elektrokardiografia

EKG spoczynkowe – elektrokardiografia – zapis elektrycznej czynności serca. Podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej, zaburzeń hormonalnych i elektrolitowych, niedokrwienia mięśnia sercowego, świeżego lub przebytego zawału serca, a także ujawniające anomalie w budowie serca (przerost przedsionka lub komory serca). Badanie jest nieinwazyjne, można je wykonać każdej osobie, bez względu na wiek i stan zdrowia.
EKG spoczynkowe wykonywane jest po około 10 min. odpoczynku, w pozycji leżącej, przez pielęgniarkę posiadająca odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem, z zakresu wykonywania i wstępnej oceny zapisu EKG.
Interpretacja zapisu elektrokardiograficznego leży w kompetencjach lekarza kardiologa, który opisuje badanie.
Opis EKG jest obligatoryjnie dołączany do zapisu badania, poza sytuacjami, gdy ma ono bezpośredni związek z aktualną konsultacją z kardiologiem, dlatego wydanie wyniku badania jest możliwe po okresie od kilku godzin do 2-3 dni po.
Prosimy więc uzgodnić z rejestracją optymalny czas na wykonanie EKG.

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.