TS Klinika, ul. Górczewska 228 E, tel. 022 304 18 55, 0 605 088 288, tel./fax 022 304 18 56, e-mail: rejestracja@tsklinika.pl
Badania diagnostyczne
Lekarze specjaliści
Kontakt
Godziny przyjęć
O klinice
 


O klinice


„TS Klinika” jest placówką medyczną (NZOZ) nastawioną na profilaktykę i leczenie chorób serca, płuc i naczyń, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Porady z zakresu hematologii, kardiologii, pulmonologii, angiologii, chirurgii naczyniowej udzielane są przez wybitnych specjalistów będących autorytetami w swej dziedzinie w Polsce i na świecie.

W TS Klinice dostępne są specjalistyczne konsultacje lekarskie z zakresu:
 • interny (chorób wewnętrznych)
 • kardiologii
 • transplantologii
 • pulmonologii (chorób płuc)
 • torakochirurgii (chirurgii klatki piersiowej)
 • angiologii (chorób naczyń)
 • chirurgii naczyniowej
 • ortopedii (chirurgii ortopedycznej i traumatologii)
 • hematologii i zaburzeń krzepnięcia krwi
 • dermatologii
 • neurologii
 • radiologii

TS Klinika prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię w przypadkach przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego w zatorze tętnicy płucnej, zakrzepicy żył głębokich oraz sztucznych zastawek serca i u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków i ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, będąc jedyną niepubliczną placówką skupiającą lekarzy, przedstawicieli różnych specjalizacji, zajmujących się tą problematyką w pracy klinicznej i naukowej.