TS Klinika, ul. Górczewska 228 E, tel. 022 304 18 55, 0 605 088 288, tel./fax 022 304 18 56, e-mail: rejestracja@tsklinika.pl
Poradnie specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Kontakt
Strona główna
Lekarze specjaliści
Sprawdź godziny przyjęć lekarzy
 
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Pneumonologiczno – Kardiologicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą "Thrombosis"

Specjalizacje:
 • Kardiologia
 • Choroby naczyń
 • Choroby wewnętrzne

Konsultacje obejmują:
 • Diagnostykę i leczenie chorób serca:
  • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie, sarkoidoza serca,...
  • chorób osierdzia
 • Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
  • zakrzepica żył głębokich
  • zator tętnicy płucnej
  • leczenie przeciwzakrzepowe - profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
  • zespół pozakrzepowy
 • Inne choroby żył i tętnic
 • Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Prof. Tomkowski jest autorem kilkuset prac naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych oraz autorem wielu monografii i rozdziałów podręczników medycznych poświęconych zatorowi tętnicy płucnej i zakrzepicy żył głębokich.
Bierze on też udział w pracach międzynarodowych komitetów naukowych, skupiających światowe autorytety w dziedzinie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, które opracowują protokoły oraz wyniki badań poświęconych zastosowaniu nowych leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz profilaktyce udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.

Profesor jest członkiem grupy roboczej, składającej się z wybitnych europejskich kardiologów, która zajmuje się chorobami osierdzia oraz współautorem wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęconych diagnostyce i terapii tych schorzeń.

Profesor Tomkowski jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.