TS Klinika, ul. Górczewska 228 E, tel. 022 304 18 55, 0 605 088 288, tel./fax 022 304 18 56, e-mail: rejestracja@tsklinika.pl
Poradnie specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Kontakt
Strona główna
Lekarze specjaliści
Sprawdź godziny przyjęć lekarzy
 
dr Monika Franczuk

Adiunkt Zakładu Fizjopatologii Oddychania w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Specjalizacja: choroby płuc.

Konsultacje obejmują:
 • Astmę oskrzelową
 • Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • Rozedmę płuc
 • Nawracające infekcje układu oddechowego
 • Przewlekły kaszel
 • Alergiczny nieżyt nosa
 • Choroby śródmiąższowe płuc:
  • Sarkoidozę
  • Włóknienie płuc
Ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zakładzie Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz II stopnia w zakresie chorób płuc. Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w Poradni Przyklinicznej IGICHP.

Jest autorem i współautorem opracowań i publikacji w dziedzinie fizjopatologii oddychania i badań czynnościowych układu oddechowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania i interpretacji badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria. pletyzmografia, ocena zdolności dyfuzji dla CO i badanie podatności statycznej płuc). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.