USG stawów biodrowych

Doświadczony chirurg i nauczyciel akademicki z 20-letnim stażem pracy.

Specjalizacje:

 • chirurgia ortopedyczna
 • traumatologia narządu ruchu dorosłych i dzieci.

Konsultacje obejmują:

 • Wrodzone choroby stawów biodrowych u dzieci z konsekwencjami u dorosłych
 • Wrodzone choroby stóp u dzieci
 • Wrodzone i nabyte zniekształcenia klatki piersiowej (Klatka lejkowata, klatka kurza) – leczenie mało inwazyjne
 • Wrodzone i nabyte zniekształcenia kończyn u dzieci i nastolatków
 • Nawykowe zwichnięcia rzepki u dzieci i nastolatków
 • Guzy i zmiany guzopodobne u dzieci i nastolatków
 • Okresowe badania ortopedyczne dzieci (zgodnie z bilansami)
 • Pourazowe zniekształcenia kończyn u dzieci i dorosłych
 • Diagnostyka i leczenie chorób stóp u dzieci i dorosłych (niestabilność stopy, paluch koślawy, palce młotkowate (szponiaste))
  • oraz
 • USG stawów biodrowych sp. Grafa u noworodków wraz z konsultacją specjalistyczną
 • USG stawu biodrowego przy zapalnych schorzeniach (przemijające zapalenie stawu biodrowego u dzieci) z konsultacją specjalistyczną

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, sekcja ortopedii dziecięcej.

Badanie ultrasonograficzne.Ultrasonograf, urządzenie do przepro

Zasady wykonywania USG stawów biodrowych u dzieci
(metoda wg Grafa)

 1. Badanie powinno odbyć się u dzieci w wieku 6 tygodni.
 2. Kontrola zalecana jest w 12-14 tygodniu życia.
 3. Dzieci z grupy ryzyka (dysplazja u rodzeństwa, ułożenie miednicowe, dysplazja w rodzinie) – powinny być badane w 1-4 tygodniu, z następującymi kontrolami: 6-8 tydzień i ew. 14-16 tydzień życia.
 4. Po 6 m-cu życia USG bioder wykonać można, ale nie zawsze badanie to jest miarodajnym. W takim przypadku wykonuje się nadanie RTG.

USG stawu lub stawów biodrowych u dzieci lub nastolatków wykonuje się w razie nagłych dolegliwości bólowych, utykania,ograniczenia zakresu ruchomości. Wszystkie badania USG u dzieci należy łączyć z konsultacją ortopedyczną.

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.