Choroby wewnętrzne

Konsultant w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej – Kardiologicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizacje:

 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne

Konsultacje obejmują:

 • Diagnostyka i leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej
 • Pulmonologię – leczenie astmy, POChP, infekcje układu oddechowego i inne choroby oskrzeli i płuc
 • Problemy kardiologiczne w chorobach płuc
 • Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty

Kierownik Pracowni Echokardiograficznej,  I Klinika Chorób Płuc instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Specjalizacje:

 • Kardiologia
 • Choroby naczyń – Angiologia
 • Choroby wewnętrzne

Badania  USG:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna żył w nogach – badanie obrazowe żył z oceną przepływów  (duplex Doppler)
 • ECHO SERCA – echokardiografię przezklatkową

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

 1. Diagnostykę i leczenie chorób serca:
  • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie
 1. Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
  • zakrzepica żył głębokich
  • zator tętnicy płucnej
  • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
  • zespół pozakrzepowy
 1. Inne choroby żył i tętnic
 2. Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Ze względu na szeroki zakres kompetencji lekarza jest możliwe połączenie badania USG Doppler lub ECHO serca z konsultacją lekarską.

Specjalista:

 • chorób płuc
 • chorób wewnętrznych

Pulmonolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej (m.in. w  IGiChP) z szerokiego zakresu chorób płuc oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, wymagających wysokich kompetencji lekarza.

Konsultacje obejmują:

Diagnostykę i leczenie chorób płuc:

 • Astma oskrzelowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP
 • Inne choroby płuc, m.in. przewlekłe zapalenie oskrzeli, nawracające infekcje układu oddechowego, choroby śródmiąższowe płuc.

Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:

 • zakrzepica żył głębokich
 • zator tętnicy płucnej
 • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
 • zespół pozakrzepowy

Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Specjalista:   

 • chorób płuc
 • chorób wewnętrznych

Adiunkt w I Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc – IPF.

Pulmonolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z szerokiego zakresu chorób płuc, także rzadkich, wymagających wysokich kompetencji lekarza.

Interesuje się szczególnie śródmiąższowymi chorobami płuc:

 • idiopatycznym włóknieniem płuc,
 • innymi typami włóknienia płuc,
 • zapaleniem płuc z nadwrażliwości
 • innymi rzadkimi chorobami płuc.

Leczy też chorych na:

 • astmę
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc – POChP.

Oprócz pracy klinicznej prowadzi badania naukowe dotyczące śródmiąższowych chorób płuc i aktywnie działa na rzecz chorych na włóknienie płuc w ramach Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF.

Kierownik I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą „Thrombosis”

Specjalizacje:

 • Kardiologia
 • Choroby naczyń
 • Choroby wewnętrzne

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

Diagnostykę i leczenie chorób serca:

 • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie, sarkoidoza serca,…
 • chorób osierdzia

Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:

 • zakrzepica żył głębokich
 • zator tętnicy płucnej
 • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
 • zespół pozakrzepowy
 • Inne choroby żył i tętnic
 • Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Prof. Tomkowski jest autorem kilkuset prac naukowych opublikowanych w pismach polskich    i zagranicznych oraz autorem wielu monografii i rozdziałów podręczników medycznych poświęconych zatorowi tętnicy płucnej i zakrzepicy żył głębokich.

Bierze on też udział w pracach międzynarodowych komitetów naukowych, skupiających światowe autorytety w dziedzinie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, które opracowują protokoły oraz wyniki badań poświęconych zastosowaniu nowych leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz profilaktyce udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.

Profesor jest członkiem grupy roboczej, składającej się z wybitnych europejskich kardiologów, która zajmuje się chorobami osierdzia oraz współautorem wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęconych diagnostyce i terapii tych schorzeń.

Profesor Tomkowski jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.