Praktyczne porady dla pacjentów z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej

Nie należy bagatelizować nawet błahych objawów chorobowych. W przypadku ich wystąpienia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Wczesne rozpoznanie choroby decyduje o rokowaniu i skuteczności leczenia.

Przed każdym planowanym zabiegiem chirurgicznym należy ocenić ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pacjenci powinni domagać się takiej oceny od swoich lekarzy. W przypadkach, w których ocena ryzyka jest trudna, należy skontaktować się z TS Klinika.

Pacjenci z migotaniem przedsionków narażeni są na wystąpienie udaru niedokrwiennego mózgu, który może zmienić ich dotychczasowe życie. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych zmniejsza ryzyko tego typu powikłań. W przypadku występowania migotania przedsionków należy zgłosić się do specjalistów z TS Klinika w celu oceny ryzyka wystąpienia skrzeplinowego udaru mózgu i ewentualnego wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego.