Hematologia

Kierownik Zakładu Hemostazy i Zakrzepic Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Specjalizacje:

 • choroby wewnętrzne

Konsultacje obejmują:

 • Skazy krwotoczne wrodzone i nabyte:
  • Naczyniowe
  • Wywołane zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby płytek krwi (małopłytkowość i nadpłytkowość) lub zaburzeniem czynności płytek krwi (trombocytopatie)
  • Na tle zaburzeń krzepnięcia krwi (choroba von Willebranda, hemofilia, w następstwie uszkodzenia wątroby i inne)
 • Żylną chorobę zakrzepowo-zatorową:
  • Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  • Zakrzepica o nietypowej lokalizacji (żyły głębokie kończyn górnych, żyła wrotna, zatoki żylne mózgu i inne)
  • Wrodzona trombofilia – wrodzone defekty hemostazy usposabiające do żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica występująca rodzinnie)
  • Zespół antyfosfolipidowy
  • Zakrzepica w okresie ciąży i połogu
  • Leczenie przeciwzakrzepowe
 • Nawykowe poronienia i utraty ciąż na tle zaburzeń krzepnięcia krwi
 • Inne choroby krwi

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.