Pulmonologia

Poradnia chorób płuc

Lekarze pulmonolodzy:

Konsultant w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej – Kardiologicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizacje:

 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne

Konsultacje obejmują:

 • Diagnostyka i leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej
 • Pulmonologię – leczenie astmy, POChP, infekcje układu oddechowego i inne choroby oskrzeli i płuc
 • Problemy kardiologiczne w chorobach płuc
 • Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty

Specjalista:

 • chorób płuc
 • chorób wewnętrznych

Pulmonolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej (m.in. w  IGiChP) z szerokiego zakresu chorób płuc oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, wymagających wysokich kompetencji lekarza.

Konsultacje obejmują:

Diagnostykę i leczenie chorób płuc:

 • Astma oskrzelowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP
 • Inne choroby płuc, m.in. przewlekłe zapalenie oskrzeli, nawracające infekcje układu oddechowego, choroby śródmiąższowe płuc.

Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:

 • zakrzepica żył głębokich
 • zator tętnicy płucnej
 • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
 • zespół pozakrzepowy

Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty –  trudne przypadki

Specjalista:   

 • chorób płuc
 • chorób wewnętrznych

Adiunkt w I Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc – IPF.

Pulmonolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z szerokiego zakresu chorób płuc, także rzadkich, wymagających wysokich kompetencji lekarza.

Interesuje się szczególnie śródmiąższowymi chorobami płuc:

 • idiopatycznym włóknieniem płuc,
 • innymi typami włóknienia płuc,
 • zapaleniem płuc z nadwrażliwości
 • innymi rzadkimi chorobami płuc.

Leczy też chorych na:

 • astmę
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc – POChP.

Oprócz pracy klinicznej prowadzi badania naukowe dotyczące śródmiąższowych chorób płuc i aktywnie działa na rzecz chorych na włóknienie płuc w ramach Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF.

Lekarz z bogatym doświadczeniem klinicznym

w I Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizacje:

 • Pulmonologia
 • Choroby wewnętrzne

Pulmonolog z ponad 25 letnim  doświadczeniem w leczeniu dorosłych chorych na mukowiscydozę.

KONSULTACJE OBEJMUJĄ diagnostykę i leczenie chorób płuc:

 • mukowiscydoza
 • astma
 • POChP
 • infekcje układu oddechowego
 • rozstrzenie oskrzeli
 • oraz śródmiąższowe choroby płuc.

Adiunkt I Kliniki Chorób Płuc

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby płuc

Konsultacje obejmują:

Zagadnienia dot. diagnostyki i leczenia śródmiąższowych i rzadkich chorób płuc:

 • Idiomatyczne włóknienie płuc
 • Sarkoidoza
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • Limfangioleiomiomatoza płuc
 • histiocytowa z komórek Langerhansa
 • Proteinoza

Inne zagadnienia chorób płuc: astma, POChP, infekcje układu oddechowego.

Starszy asystent w I Klinice Chorób Płuc w  Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizacje:

 • choroby płuc
 • choroby wewnętrzne

Konsultacje obejmują choroby płuc :

 • Ocena stanu klinicznego po przebytym COVID-19
 • Astma oskrzelowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • Mykobakterioza
 • Rozedma płuc
 • Nawracające infekcje układu oddechowego
 • Przewlekły kaszel
 • Alergiczny nieżyt nosa
 • Choroba śródmiąższowa płuc:
 • Sarkoidoza
 • Włóknienie płuc

Aktualnie, zarówno w praktyce klinicznej jak i działalności naukowej, zajmuje się  głównie problemami chorych po przebytym COVID-19 – tzw. Long COVID.

Ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację  z Chorób Wewnętrznych uzyskała w Szpitalu Praskim (Warszawa),  a specjalizację z Chorób Płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc (Warszawa).

Od 2007 roku prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów w  I Klinice Chorób Płuc IGiChP.
Opiekuje się pacjentami  ze skomplikowanymi problemami  klinicznymi  oraz o ciężkim przebiegu w zakresie  chorób  płuc.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji w dziedzinie chorób płuc.

Adiunkt w III Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ordynator oddziału Chorób Płuc.

Specjalizacje:

 • choroby płuc

Konsultacje obejmują:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
 • astma
 • infekcje układu oddechowego
 • choroby śródmiąższowe
 • leczenie nieoperacyjnego raka płuca – chemioterapia

Lekarze chirurdzy klatki piersiowej – torakochirurdzy:

Adiunkt Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalista chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii).

 

Konsultacje obejmują diagnostykę i leczenie chorób z zakresu chirurgii klatki piersiowej:

 • ocenę stopnia ryzyka leczenia chirurgicznego
 • oceną stopnia zaawansowania chorób płuc w oparciu o diagnostykę obrazową oraz inwazyjną
 • chirurgiczne leczenie chorób nowotworowych
 • chirurgiczne leczenie schorzeń opłucnej

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.