Echo serca (echokardiografia)

Kierownik Pracowni Echokardiograficznej,  I Klinika Chorób Płuc instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Specjalizacje:

 • Kardiologia
 • Choroby naczyń – Angiologia
 • Choroby wewnętrzne

Badania  USG:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna żył w nogach – badanie obrazowe żył z oceną przepływów  (duplex Doppler)
 • ECHO SERCA – echokardiografię przezklatkową

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

 1. Diagnostykę i leczenie chorób serca:
  • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie
 1. Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
  • zakrzepica żył głębokich
  • zator tętnicy płucnej
  • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
  • zespół pozakrzepowy
 1. Inne choroby żył i tętnic
 2. Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Ze względu na szeroki zakres kompetencji lekarza jest możliwe połączenie badania USG Doppler lub ECHO serca z konsultacją lekarską.

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne
 • Certyfikat akredytacyjny z zakresu echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Lekarz z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce echokardiograficznej tzw. echo serca

Badanie obejmuje:

 • echokardiografię przezklatkową (TTE), 2D, Doppler pulsacyjny ciągły, kolor Doppler
 • badanie wielkości serca i głównych pni naczyniowych
 • ocenę funkcji serca
 • ocenę zastawek serca
 • ocenę zmian osierdziowych

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.