Fizjoterapia - Rehabilitacja pulmonologiczna

Rehabilitacja pulmonologiczna może skutecznie uzupełniać leczenie farmakologiczne oraz przyczyniać się do zapobiegania zaostrzeniom przewlekłego stanu zapalnego lub powikłaniom w przebiegu chorób układu oddechowego, a w obecnie także u pacjentów po przebytym COVID-19. Kompleksowe działania, połączone z indywidualnym planem leczenia zmniejszają zaburzenia chorobowe, poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny, stan funkcjonalny i sytuację społeczną oraz jakość życia.

Fizjoterapia w TS Klinika prowadzona jest w oparciu o rozpoznanie lekarza specjalisty. Nasi fizjoterapeuci dobierają zakres terapii także u pacjentów nie posiadających zlecenia lekarskiego.

Zajęcia są dopasowane do każdego pacjenta indywidualnie, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb, a także możliwości.

 

Aby zapewnić optymalne efekty rehabilitacji pulmonologicznej zalecane są min. dwa zajęcia z fizjoterapeutą:

  1. obejmuje badanie, dobór ćwiczeń i treningu mięśni oddechowych, edukację, które mają na celu zapewnienie efektywną czynność układu oddechowego. Zalecenia do samodzielnych ćwiczeń. po 3-4 tygodniach.
  2. obejmuje sprawdzenie efektywności podjętej terapii, ew. korektę ćwiczeń i zachowań, zalecenia do kolejnego etapu terapii.

Fizjoterapeuta Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 

Specjalizacje: Rehabilitacja pulmonologiczna

Doświadczenie pracy z pacjentami z całkowitą i częściową niewydolnością oddechową w przebiegu Covid-19.

Fizjoterapia obejmuje:

  • prowadzenie rehabilitacji (instruktarz, zabiegi) dla pacjentów po przebytej chorobie Covid-19
  • fizjoterapia pacjentów z częściową niewydolnością oddychania
  • drenaż drzewa oskrzelowego u pacjentów z obturacyjnymi chorobami układu oddechowego (Mukowiscydoza, Rozstrzenie oskrzeli, POCHP)
  • fizjoterapia po zabiegach torakochirurgicznych

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.