Historia

TS Klinika Sp. z o.o. powstała 14 września 2004 r. U podstaw założenia firmy był pomysł stworzenia placówki medycznej, która oferowałaby pacjentom usługi na najwyższym światowym poziomie. Wybraliśmy te specjalności, na które w Polsce jest wciąż niezaspokojone zapotrzebowanie pacjentów. Skupiliśmy wokół siebie lekarzy, którzy mają w tych dziedzinach bogate doświadczenie kliniczne, w tym profesorów medycyny i reprezentantów kilku specjalizacji, którzy udzielają porad w zakresie problemów zdrowotnych  wymagających konsultacji eksperckiej, a także prowadzą pacjentów przewlekle chorych.

Zaproszeni do współpracy lekarze, szczególnie licznie reprezentowanych przez specjalistów chorób płuc, zajmują się pacjentami z szeroko pojętej pulmonologii, także z chorobami rzadkimi.  

Lekarze kardiolodzy, angiolodzy i innych specjalności, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi ośrodkami europejskimi w zakresie prowadzenia badań nad rozwojem metod leczenia i profilaktyki zakrzepicy żylnej oraz zatoru tętnicy płucnej, a także prowadzą leczenie pacjentów wymagających profilaktyki lub terapii przeciwzakrzepowej, tworząc Centrum Leczenia Przeciwzakrzepowego.

Pacjentom, w szczególności tym których dotknął problem zakrzepicy lub inny, wymagający  szczególnego podejścia, staramy się zapewnić szybką diagnostykę i dostęp do specjalisty.

Pandemia SARS-CoV-2 rozpoczeła się w Polsce w marcu 2020 r. Im dłużej trwa, tym więcej wiemy na temat nowego wirusa, zbieramy doświadczenie i dowody naukowe na skuteczne radzenie sobie z tym koronawirusem, a z czasem z coraz lepszym poszukiwaniem metod skutecznego leczenia powikłań postcovidowych.

U sporej grupy pacjentów, którzy przed infekcją nie mieli żadnych problemów zdrowotnych, po przechorowaniu COVID-19 występują utrzymujące się objawy chorób serca i układu krążenia m.in. zapalenie osierdzia, problemy z regulacją ciśnienia, problemy z zakrzepicą żył głębokich, zatorowością, a także z mikrozakrzepicą naczyń w różnych obszarach ciała.

Jedne z poważniejszych powikłań infekcji SARS-CoV-2 dotyczą płuc, są to np:  śródmiąższowe zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, jamy w płucach.

Lekarze z zespołu TS Kliniki od lat zajmują się badaniem i leczeniem wymienionych  chorób, a obecnie, w swych macierzystych szpitalach oraz dzięki globalnej wymianie  naukowej, pogłębiają swoją wiedzę i doświadczenie także w odniesieniu do pacjentów z długim COVID.

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.