Dokumentacja medyczna

Polska karta praw pacjenta
Upoważnienie dotyczące dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.