Spirometria – przygotowanie do badań

Spirometria to proste i nieinwazyjne badanie objętości i pojemności płuc.

Badanie spirometryczne jest warunkiem rozpoznania i skutecznego leczenia chorób płuc m.in. astmy i obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach, wg instrukcji pracownika medycznego.

W przypadku zlecenia lekarskiego na badanie spirometryczne z odwracalnością – z zastosowaniem rozkurczowego leku wziewnego, wykonywane są dwa badania – przed i po podaniu leku.