Kardiologia

Kierownik Pracowni Echokardiograficznej,  I Klinika Chorób Płuc instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Specjalizacje:

 • Kardiologia
 • Choroby naczyń – Angiologia
 • Choroby wewnętrzne

Badania  USG:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna żył w nogach – badanie obrazowe żył z oceną przepływów  (duplex Doppler)
 • ECHO SERCA – echokardiografię przezklatkową

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

 1. Diagnostykę i leczenie chorób serca:
  • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie
 1. Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
  • zakrzepica żył głębokich
  • zator tętnicy płucnej
  • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
  • zespół pozakrzepowy
 1. Inne choroby żył i tętnic
 2. Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Ze względu na szeroki zakres kompetencji lekarza jest możliwe połączenie badania USG Doppler lub ECHO serca z konsultacją lekarską.

Asystent w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Absolwentka II wydziału lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Przez kilkanaście lat asystent w oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Szpitala MSWiA w Warszawie zdobywając doświadczenie w zajmowaniu się chorymi z zawałem serca, zaburzeniami rytmu, zaawansowaną niewydolnością serca.
Od 1997 r. specjalizuje się również w prowadzeniu chorych przed i po transplantacji serca początkowo w szpitalu MSWiA, a od 2001r w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Jest autorką i współautorką prac z zakresu leczenia choroby wieńcowej, niewydolności serca i transplantologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego ( członek Zarządu) oraz International Society of Heart and Lung Transplantation.

Specjalizacje:

 • choroby wewnętrzne
 • kardiologia
 • transplantologia kliniczna

Konsultacje obejmują:

 • Niewydolność serca
 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia rytmu
 • Prowadzenie profilaktyki chorób serca
 • Opieka nad chorymi po zabiegach na naczyniach wieńcowych – angioplastyce wieńcowej, pomostach aortalno-wieńcowych (tzw. by-passach)

Kierownik I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą „Thrombosis”

Specjalizacje:

 • Kardiologia
 • Choroby naczyń
 • Choroby wewnętrzne

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

Diagnostykę i leczenie chorób serca:

 • niewydolność serca, ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, kardiomiopatie, sarkoidoza serca,…
 • chorób osierdzia

Diagnostykę i leczenia oraz profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:

 • zakrzepica żył głębokich
 • zator tętnicy płucnej
 • leczenie przeciwzakrzepowe – profilaktyka udarów mózgu w migotaniu przedsionków
 • zespół pozakrzepowy
 • Inne choroby żył i tętnic
 • Choroby wewnętrzne – problemy zdrowotne z zakresu kompetencji lekarza internisty – trudne przypadki

Prof. Tomkowski jest autorem kilkuset prac naukowych opublikowanych w pismach polskich    i zagranicznych oraz autorem wielu monografii i rozdziałów podręczników medycznych poświęconych zatorowi tętnicy płucnej i zakrzepicy żył głębokich.

Bierze on też udział w pracach międzynarodowych komitetów naukowych, skupiających światowe autorytety w dziedzinie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, które opracowują protokoły oraz wyniki badań poświęconych zastosowaniu nowych leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz profilaktyce udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.

Profesor jest członkiem grupy roboczej, składającej się z wybitnych europejskich kardiologów, która zajmuje się chorobami osierdzia oraz współautorem wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęconych diagnostyce i terapii tych schorzeń.

Profesor Tomkowski jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Transplantologia

Prowadzimy chorych przed i po transplantacji serca.

Asystent w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Absolwentka II wydziału lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Przez kilkanaście lat asystent w oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Szpitala MSWiA w Warszawie zdobywając doświadczenie w zajmowaniu się chorymi z zawałem serca, zaburzeniami rytmu, zaawansowaną niewydolnością serca.
Od 1997 r. specjalizuje się również w prowadzeniu chorych przed i po transplantacji serca początkowo w szpitalu MSWiA, a od 2001r w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Jest autorką i współautorką prac z zakresu leczenia choroby wieńcowej, niewydolności serca i transplantologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego ( członek Zarządu) oraz International Society of Heart and Lung Transplantation.

Specjalizacje:

 • choroby wewnętrzne
 • kardiologia
 • transplantologia kliniczna

Konsultacje obejmują:

 • Niewydolność serca
 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia rytmu
 • Prowadzenie profilaktyki chorób serca
 • Opieka nad chorymi po zabiegach na naczyniach wieńcowych – angioplastyce wieńcowej, pomostach aortalno-wieńcowych (tzw. by-passach)

Zapraszamy do zapoznania się zakresem diagnostyki i leczenia w przychodni „TS Klinika”.